14+
věk
1-4
počet hráčů
60-90 min.
herní doba

God of War: Karetní hra

Cool Mini Or Not


Mystické Norny, věštkyně možných budoucností a paní osudu, si uvědomily, že sémě Ragnaröku bylo zasazeno. S nadějí, že najdou cestu skrze blížící se zkázu, upírají své zraky do Studny osudu na bezpočet možných budoucností a zkoumají vize událostí blížících se dní. Norny převezmou vládu nad důležitými postavami, jejichž osud je úzce spjatý s Ragnarökem, a během vizí budoucnosti řídí jejich činy a rozhodnutí. V sázce je osud bohů i smrtelníků a je na hráčích, aby prozkoumali možné budoucnosti a našli způsob, jak přežít až do konce dní.

Ve hře God of War: Karetní hra se 1 až 4 hráči pod vedením Norn chopí kontroly nad hrdiny při jejich snaze zastavit Ragnarök. Společně musím projít několika místy představovanými kartami scén, plnit úkoly, vypořádávat se se zvláštními událostmi a čelit mnohým nepřátelům při cestě za největší výzvou – finálním bossem. Vítězství ve hře znamená, že hráči našli způsob, jak se vzepřít osudu a přežít Ragnarök. Prohra znamená, že na konci této vize Norny nevidí nic jiného než zkázu.

 

 


! ERRATA !

Bohužel se po doručení hry z výroby hry zjistilo, že v originálních grafických podkladech od dodavatele byly chyby, které nebylo při lokalizaci možné odhalit, jelikož se hra překládala "na slepo", bez možnosti jí testovat.

Jedná se o 2 karty ČTVRTÉ SCÉNY a 2 karty DEVÁTÉ "B" SCÉNY.

4. SCÉNA:

Na "červené" straně karty 4 (pravá horní) chybí symbol aktivace. Na "červené" straně karty číslo 8 (pravá dolní) je u symbolu otočení označena špatná karta. Má to být ta samá, která otočení spouští.

Opravené karty 4. scény ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

9B SCÉNA:

Na "červené" straně karty 9B 3 je v grafice bíle označená první spodní karta a červeně druhá spodní karta. Má být označena pouze červeně první spodní karta. Na "červené" straně první spodní karty jsou v symbolu otočení třetí a čtvrtá karta dole. Označeny mají být první a druhá karta dole.

Opravené karty 9B scény ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Cool Mini Or Not se ještě omlouvají, že na téže scéně není dostatečně jasné, že jakmile obr udeří a má ruku "dole", lze pak na toto místo útočit.


 

 
      

COOKIES